RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK DECEMBERI TESTÜLETI ÜLÉSE

 Rákosmente önkormányzatának decemberi testületi üléséről összesítettük a kerület lakosságát érintő információkat.

Az ülés polgármesteri tájékoztatóval vette kezdetét. Az elmúlt hónapok folyamán számos olyan döntése volt a képviselőtestületnek, amely különböző fővárosi területfejlesztési koncepciókat vitatott meg. Ezek mindegyikét elutasította a testület azzal az észrevétellel, hogy nem a megfelelő mértékben érvényesülnek ezekben a dokumentumokban a kerület szempontjai, érdekei. Riz Levente polgármester reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a jelen helyzet megváltozik, és más jellegű dokumentumok kerülhetnek véleményezésre, melyekben a kerület szerepe értékelhetően erősödik majd. Fővárosi szinten egy újfajta együttműködés alakult az elmúlt másfél hónapban, hiszen mint ismeretes, a polgármesterek lettek a Fővárosi Közgyűlés tagjai, és Tarlós István főpolgármester is új korszakot hirdetett: amelyben hangsúlyossá vált ez az együttműködés. Fokozott mértékben számít tehát a kerületi polgármesterek véleményére is. Ennek megfelelően a XVII. kerület vezetője is kapott feladatot. A Fővárosi Közgyűlés december 3-án megválasztotta őt a fontos és jelentős hatáskörrel rendelkező városfejlesztési, közlekedési és környezetvédelmi bizottság elnökének. Amellett, hogy minden nagy és jelentős beruházás ügye a bizottságon keresztül halad át, a kerület mindennapi életét befolyásoló, közterületekkel, utakkal kapcsolatos döntés is a bizottság elé kerülhet. Riz Levente kezdeményezésére került be az SZMSZ-be a kerékpáros ügyek koordinálása, ezen kívül új hatáskörként jelent meg a Ferihegyi repülőtérrel kapcsolatos reptéri zaj problematikájának vizsgálata, valamint az ezzel kapcsolatos intézkedések kezdeményezése is. Köteles továbbá a BKK vezetője ebben a bizottságban minden hálózatfejlesztésről rendszeresen beszámolni. A fővárosi  közterületek és utak fenntartásával kapcsolatos döntéshozók szintén felelősséggel tartoznak a bizottságnak. - Mindezek következtében valószínűsíthető, hogy nagyobb rálátásunk lesz, és nagyobb befolyást tudunk gyakorolni a főváros itt, helyben elvégzett munkájára. – összegezte a városvezető.

A Fővárosi Közgyűlés december 3-án elfogadott egy ún. integrált területi programot, amelyben végre megjelentek a kerületi fejlesztési igények is. Ez a program összegzi a kerületi szinten felmerülő projekt-javaslatokat, azokat elküldi a Kormány felé. Összesen harminckét darab - XVII. kerületet érintő - projekt-javaslat került az integrált területi programba, amelyeket a Főváros elvi támogatásáról biztosított, megküldve azokat a Kormánynak. Egyebek mellett ilyen a szárazhegyi munkahelyteremtő projekt, a Bulyovszky Ház többfunkciós célú felújítása, a rákoscsabai strandhoz és a hajdúbogáti ún. süllyedő kastélyhoz kapcsolódóan egy lovas oktatóbázis létrehozása, ezen kívül a nevelési, oktatási és egészségügyi intézmények, panelházak energetikai korszerűsítése. A Keresztúri és a Cinkotai út összekötése szintén szerepel a projekt-listán, ahogyan a Rákos-patak menti kerékpárút meghosszabbítása, valamint egy Ferihegyi út mentén történő kerékpárút kialakítása is.

Ehhez a csomaghoz hozzátartozik még a multifunkcionális csarnok sorsa, az Újlak utcai uszoda bővítése, a szakrendelő felújítása, és a csapadékelvezetés kérdésköre.

Örömhír, hogy Rákosmente önkormányzata sikerrel pályázott: összesen 1,8 millió forintot nyert az Erdős Renée Ház homlokzatán lévő elöregedett fa szerkezet felújítására.

- Bízom benne, hogy egy erőteljesebb jelenléttel én magam is hatást tudok gyakorolni a főváros várospolitikájára. Ezen kívül a különböző felügyelőbizottságok, igazgatótanácsok tagjai közé is tudtunk megfelelő szakembereket delegálni, ők is segítik majd törekvéseinket.- jelentette ki a polgármester.

Dr. Fenke Ferenc önkormányzati képviselő javaslatára az önkormányzat rendbe hozza majd az egykori „felszabadulási” emlékmű környezetét, egy –a közelben tanuló diákok számára kedvező- játékos felület kialakításával. Ehhez dr. Fenke Ferenc egy jelentős összeget különített el képviselői keretéből. A beruházás várható összköltsége mintegy nyolcmillió forint lesz. Tavasszal a zöldterületeket is megszépítik majd. Elégtelen kapacitással működött a Helikopter lakópark vízelvezető rendszere, az elmúlt fél esztendőben egy nagyon nagy volumenű beruházást hajtott végre mindezzel kapcsolatosan az önkormányzat. 101millió forint értékben került felújításra és kibővítésre a lakópark vízelvezető hálózata. Összesen harmincnyolc szikkasztó kutat alakítottak ki a lakóparkban, ezek mintegy három méter mély, meglehetősen nagy befogadóképességgel rendelkező kutak, bennük az esővíz össze tud gyűlni a nagyobb zivatarok idején. Az önkormányzat ezek mellett külön víztározókat is létrehozott, egyes utcákba pedig fekvőrendőröket telepített. A munkálatok jövő tavasszal folytatódnak.

A testületi ülésen elhangzó közbiztonsági beszámolót Csatári Károly, a rendészeti osztály vezetője tolmácsolta. Az elmúlt időszakban három fontos esemény érintette kerületünket. Egyik közülük a december elsején kerületünket is elérő ónos eső, melynek következtében több utca lezárásra került, és egy egész kerületre kiterjedő áramszünet is bekövetkezett.

December 6-án a Bakancsos úti piacon egy fokozottabb rendőri ellenőrzés folyományaként közel nyolcvan pár cipő került lefoglalásra, továbbá három fő került előállításra bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt.

Megnyugtató hír, hogy a rákosmentén garázdálkodó szatír beazonosításra került, a rendőrség a szükséges intézkedéseket megtette.