SNELL GYÖRGY ATYA HÁLAADÓ PÜSPÖKI MISÉJE RÁKOSKERESZTÚRON

  December 6-án szentelte Erdő Péter bíboros Snell Györgyöt, a Szent István Bazilika plébánosát a Magyar Római Katolikus Egyház Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspökévé. A főpásztort Ferenc pápa nevezte ki, és egyúttal ő adományozta neki a pudenzianai címzetes püspöki címet. Snell György pontosan 33 évig szolgált plébánosként Rákoskeresztúron. Ujházy Lóránd, a jelenlegi rákoskeresztúri plébános, valamint a hívek meghívására ezért hálaadó püspöki miséjét december 13-án, a Szent Pál templomban mutatták be, abban a templomban, amelynek felépítésében György atyának oroszlánrésze volt. A szentmisén részt vett Dunai Mónika országgyűlési képviselő, Riz Levente polgármester, Koszorúsné Tóth Katalin önkormányzati képviselő, valamint Horváthné Vincze Judit, a Pál Apostol iskola igazgatója is.

Snell György örömét fejezte ki a kapcsán, hogy a Szent Pál templom teljesen megtelt hívekkel. „Ez azt bizonyítja, hogy megtartottátok hiteteket, és az én munkám is gyümölcsöt hozott”- mondta a püspök atya. Majd hozzátette: a mai napig is annyit imádkozik a rákoskeresztúri közösségért, mint amikor még itt szolgált. A rákosmentieknek azt kívánta: „nagyon szép Karácsonyban őrizzék meg hitüket, és Krisztus öröme töltse el az egész kerületet.”

Snell György püspökatya továbbra is marad a Szent István Bazilika plébánosa. E mellett ő lett az egyházmegye papjainak lelki atyja is. A szentmise végén azt kérte a hívektől, hogy a Szűzanya tiszteletére énekeljék el közösen, a „Szép Iria tündökölt május volt éppen” kezdetű Mária-éneket.

Snell György püspökatyát a szentmise végén a hívek Szűz Mária festményével ajándékozták meg. A misén közreműködött a rákoskeresztúri plébánia kórusa.